Home
Kontakt

Floatsi


"Floatsi"  ist eine Hilfe im  Schwimmunterricht und ein komfortabler Schutz vor Überraschungen
"Floatsi" ist ein Unterricht und Spaß gleichzeitig
"Floatsi" - das ist ein tägliches High-Tech
(Diese Seite ist noch im Aufbau, wird aber demnächst alle Details verraten)
 
"Floatsi"- a help in swimming lessons and comfortable protection against surprises
    
"Floatsi" - a lesson and fun at the same time
"Floatsi"- that is daily high-tech
    
(This page is still under construction but will soon reveal all details)
     
 

"Floatsi" to pomoc w nauce pływania i wygodne zabezpieczenie przed niespodziankami
"Floatsi" to nauka i zabawa równocześnie
"Floatsi"-  to hightech na codzień
 (Strona niniejsza jest jeszcze w budowie ale wkrótce wyjaśni wszystko)

 

email: info@floatsi.com